ŞPO: Kaşmer Planı Bakanlığın yaptığı plana aykırıdır

(RHA AJANS/RHA) – TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Selim Açar, “Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine aykırı şekilde onaylanmıştır” dedi.
Dün yapılan Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Kaşmer Planı onaylandı.
Kaşmer Planı’nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onaylanmasına bir tepki de TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Selim Açar’dan geldi.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Selim Açar, yaptığı yazılı açıklamada Kaşmer Planı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planına aykırı olduğunu ifade etti.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Selim Açar yapığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“17.09.2020 tarihinde Büyük Şehir Belediyesi Meclisince gayri şeffaf şekilde onaylanan şaibeli KAŞMER planı için 2.5 yıl aradan sonra tekrar halkımızı bilgilendirmek gereği hâsıl olmuştur.
Söz konusu Planda 2.5 yıl önceki çekinceler devam etmekte olup: Plan yine Usul Yönünden Planlama ilke ve esaslarına aykırıdır.
•            Kaşmer Planı Bakanlığın yaptığı plana aykırıdır.
         Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine aykırı şekilde onaylanmıştır. 
          Ayrıca Çevre ve şehircilik il müdürlüğü nün 2017 senesinde verdiği olumsuz görüş günümüzde de değişmemiş olup halen geçerliliğini korumaktadır. Olumsuz kurum görüşüne rağmen plan yapmak İmar Kanuna göre suç teşkil etmektedir. 
•            Bir kentin geleceği oldu bittiye getirilmemelidir.
Halk için yapıldığı iddia edilen bir planlamada; Halktan,  STK'lardan, ilgili teknik meslek odalarından ve Kent Konseyinden görüş alınmadan ve katılımlarından uzak bir şekilde, kapalı kapılar ardında gizli kapaklı şekilde yapılması planın şaibeli olarak anılması için başlıca bir nedendir. Bu durum Planlamanın katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır.
•            Yamalı Bohça misali yapılan planlamalar bu şehrin geleceğine ihanettir.
Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış bulunan plan  en erken 20-30 sene sonra yapılaşabilecek bir alan olup gelişen ve değişen Şehircilik ilminin 20 sene sonra ki ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalacağı tarafımızca açık bir şekilde görülmektedir.   Bu alanı kentin mevcut alt yapı götürülemeyen imarlı alanlarına (dağeteği, esenkent,ağızhan gibi)  eklemek bu kentin gelecek nesillerine projeksiyon sağlamak değil kağıt üzerinde elden ele gezecek tapu kayıtları oluşturmak olacaktır. Biz Şehir Plancıları kentin gelişiminin kontrollü bir şekilde belli plan ve projeksiyonlarla etaplanmasından yanayız. Başından beri söylediğimiz bütün kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının yapılması gerekliliğini burada tekrar vurgulamak gerekiyor.
•            Son olarak bu planın 2.5 sene önce onaylanmaması için beraber çaba verdiğimiz mevcut yönetimin aynı planı yine aynı yöntemlerle onaylaması ayrıca kaygı vericidir. Şehir Plancıları Odası olarak içeriğini askı sürecinde inceleyeceğimiz bu şaibeli planın onaylanmasının Usul Yönünden hukuka aykırı olduğunu belirtir çekincelerimizi kamuoyuna arz ederiz.